Publications


kovasznai
Iványi-Bitter Brigitta


KovásznaiVince Kiadó, 2010.


A magyar művészettörténetírásban forráskiadványként is funkcionáló monográfia hiánypótló: a hidegháború korának egyik legeredetibb, szubkulturális létre kényszerülő magyar festői életműve most kerül először a maga teljességében a közönség elé.
A monográfia művészettörténeti és antropológiai igénnyel mutatja be az államszocialista időszak e különleges, páratlan életművének teljes kontextusát.  Kovásznai György(1934- 1983) a hivatalos képzőművészeti szcénán kívül tevékenykedett, életművének modern és posztmodern elemei kultúránk mai állapota szerint leginkább a kortárs képzőművészet terébe illeszthetők. A kiadvány a Kovásznai Kutatóműhely nagyívű programjába illeszkedik, amely több év művészettörténeti kutatásra alapozva igyekszik feltárni és nyilvánosságra hozni a művész életművét. Ennek keretében a Kovásznai Kutatóműhely nagyszabású retrospektív kiállítást rendez a Magyar Nemzeti Galériában 2010. május 20.- szeptember 30. között.
Forráskiadvány ez a könyv abból a szempontból is, hogy - Magyarországon először - összegezi a művész teljes mozgóképes életművét is: mellékletként 3 DVD tartalmazza Kovásznai összes filmjét az eredeti negatívokról digitalizálva, retusált állapotban, valamint a CD-ROM-on megtalálható a digitális ouvre-katalógus.

Ár: 12 000,- Ft


 

FAJÓ JÁNOS: RÖGESZMÉIM, ESZMÉIM RÖGEI. HAGYOMÁNYRÓL, KOMPETENCIÁRÓL

Fajó János: Rögeszméim,eszméim rögei,hagyományról,kompetenciáról

 

A kortárs magyar képzőművészet egyik meghatározó alakja most a szavak eszközével közelít a művészethez. Politikai-művészeti rendszerváltásokon átívelő, sajátos rögeszme-történetét foglalja egybe a kötetben az 1960-as évektől napjainkig.
Az események, esztétikai gondolatmenetek szereplői a magyarországi és nemzetközi festészet-szobrászat fontos alakjai, Fajó művésztársai és kulturális közéleti ellenfelei. Az avantgárd szellemiségéből táplálkozó következetes esztétikai alapállása, a kassáki hagyományokat követő magyarországi konstruktivizmus és a művészi szabadság kérdései, pedagógiai módszerekkel kapcsolatos ideái manifesztálódnak az önéletrajzi elemekkel átszőtt írásokban.

Ár: 3495,-Ft

 

 Dékei Kriszta előszavával

angol - magyar nyelvű kiadványVince Kiadó, 2011

LAPOZZON BELE!

A hetvenes évek underground művészeti közegéből induló Lajtai Péter változatos utat bejárva fordult újra egy modern médium, a digitális fotón alapuló képzőművészet felé Monumentális méretű, sok-sok képi egységből összeálló, rétegzett műveivel kérdések sorára keresi a választ. Miként lehet ismétléssel, apró változtatásokkal kiemelni a megismerhetetlen sokféleségből azt, ami lényeges? Milyen kapcsolat van a rész és az egész között? Milyen módon lehet eltávolodni a fényképtől - a valóság hűen leképezett másától -, és eljutni egy összetettebb valóságig? Judaikai témájú munkáiban a szakrális és szekuláris közötti határ- vidéket, a partikulárisból kibontható egyetemes jelentéseket kutatja és mutatja fel. Teszi ezt úgy, hogy zenei kompozícióhoz hasonlatos alkotásai nemcsak a közös emlékezet képi lenyomatai, hanem olyan, a láthatatlan világra nyíló ablakok, meditációs objektumok is, melyek felszabadítják a mindenkiben ott szunnyadó, egyetemes, mégis egyéni érzéseket.

Ár: 2795Ft